Berard Metodu ile

FARKI'nızın FARKINDA olun

Berard Metodu Nedir?

AIT (Auditory Integration Training) yani “İşitsel Algı Eğitimi” diye bilinen Berard Metodu’nun sahibi Fransız doktor Guy Berard. 1960 yılında, 10 yıllık bir denek takibinin ardından ortaya konan metot, 2004 yılının mart ayından itibaren Türkiye’de, Antalya’da ve peşinden diğer şehirlerde uygulanmaya başlıyor.

Berard Metodu (İşitsel Algı Eğitimi) bilginin işlenmesine ve kullanılmasına yönelik gelişmeye yardımcı olan, zihnin öğrenme mekanizmasını ve gücünü harekete geçiren, bireyin kişisel performansını en etkili şekilde kullanmasını sağlayan bir metottur. Bir terapi ya da tedavi değildir, bir eğitimdir.

Dr. Berard, işitsel durumun davranışlarımızı yönlendirdiğini savunuyor. “Yani nasıl işitiyorsak öyle davranıyoruz”. Sesleri duymamız ile dış dünyayı algılamamız bağlantılı. Algı kavramaya, kavrama da davranışa yol açıyor. Kulağın algılama kalitesinin düşüklüğü, öğrenme, iletişim ve davranış bozukluğu gibi pek çok soruna neden olabiliyor ve kişinin kendi kaynaklarını kullanmasına engel oluşturuyor. Berard metodunun amacı, öğrenmede çok etkili olan işitsel algıyı güçlendirmek, işitsel dengesizliği ortadan kaldırmak.

Berad Metodu Eğitiminde özel bir cihaz kullanılır. Bu cihaz çok özel tempo ve frekanslar içerecek şekilde müziği modüle eder ve bu sayede beynin her iki lobunun da öğrenmenin içine katılmasını, işitmenin dinlemeye dönüşmesini, bilgilerin hem kolay öğrenilmesini, hem de kalıcı hafızada tutulmasını sağlar. Bu sayede zihnimizin dinleme, algılama, konsantre olma, hatırlama, dikkat toplama, yorum yapma, bilgileri algı merkezimizde işleme gibi yetilerinin pekişmesine, artmasına yardımcı olur. Yine bu eğitim sayesinde orta ve iç kulak, işitme, dil ve konuşma merkezleri uyarılarak eğitilmekte, beyinde yeni sinir ağlarının örülmesi sağlanmakta böylece tembel olan/kullanılmayan hücreler harekete geçirilmektedir.

Özetle metotta amaç zihin kapasitesini en yüksek şekilde kullanmayı sağlamaktır.