Berard Metodu ile

FARKI'nızın FARKINDA olun

Öğrenci Danışmanlığı

Öğrenci Danışmanlığı kapsamında

KENDİN İÇİN EN İYİSİNİ YAPABİLİRSİN

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik , yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

Tamamen öğrencinin özelinde oluşturulacak, gizlilik ve etik değerler çerçevesinde sunulan bir programdır. Öğrencinin durum değerlendirmesini yaparak;

* Öğrencinin okul başarısını artırmayı,

* Kendine uygun hedefler seçmesini,

* Etkin çalışmayı öğrenmesini,

* Zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını,

* Güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını,

* Doğru iletişim kurmasını,

* Kendine güvenini geliştirmesini hedefler.

Her birey başarılı olmak hayallerini gerçekleştirmek ister. Başarılı olmak için, açık, net ve ulaşılabilir hedefler belirlemeli, belirlenen hedeflere odaklanmalı ve hedefleri gerçekleştirmek için azimli olunmalıdır. Hedef belirlemeden başarılı olmak zordur.

Hedefini belirlemiş olmak bir ayrıcalıktır.

Öğrenci danışmanlığı ne fayda sağlar? Öğrenci kimliğindeki bireyin, okul yaşamını ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde çözüm yaratıcı yaklaşımlarda bulunur. Öğrencinin, içsel dünyasında farkındalığını arttırır. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda yardımcı olur, yön gösterir. Yeni bakış açıları geliştirerek kendini daha iyiye taşımasına yardımcı olur.

Hedefimiz;

Öğrenci ile etkin bir iletişim ile kendisini tanıması ve tanımlamasını sağlamak, Doğru sorularla yönlendirme ve farkındalık geliştirme becerisini artırmak, Eğlenerek öğrenme (öğretme), yaratıcılık geliştirme ortamları yaratmak, Aileye (öğrenci ebeveynlerine) farkındalık çalışmaları ile yaşanan ortak sorunlara yönelik

çözümsel yaklaşımlar, yöntem ve uygulamalar sunmak, Etkin bir paylaşım ortamı yaratmak için gereken sağlıklı davranış ve yaklaşımlar konusunda farkındalık oluşturmasına yardımcı olmak, Aile ile öğrenci arasındaki bağları güçlendirmek, evdeki huzuru, etkileşim ortamını arttırmak, İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencileri için Gelecek Planı