Berard Metodu ile

FARKI'nızın FARKINDA olun

Sosyal Beceri Eğitimi

Günlük yaşamda bireyler kendilerini ifade etme, başkalarını doğru anlama, karşılaşılan problemleri çözme, etkili ve doğru kararlar alma ayrıca sosyal bir varlık olarak başkaları tarafından onaylanma ihtiyacı içindedirler. Bu ihtiyaçları karşılamak için bazı becerilere gereksinim duyarlar. Sosyal beceriler, kişiler arası ilişkilerde sosyal bilgiyi alma, çözümleme ve anlamanın yanı sıra; uygun tepkilerde bulunma, hedefe yönelik ve sosyal bağlama göre değişen, hem gözlenebilir hem de gözlenemeyen bilişsel ve duyuşsal öğeleri içeren ve öğrenilebilir davranışlardır. Dolayısıyla, sosyal beceriler, diğer insanlarla iletişimde bulunmayı kolaylaştırıcıdır ve bireylerin yaşamlarında önemli role sahiptir.

 

Duygularını anlama, isimlendirebilme ve ifade edebilme, atılganlık, empati, kendini ayarlama, kişiler arası ilişkiler başlatma, sürdürme ve gerektiğinde uygun biçimde bitirme, çatışma çözme, saldırganlığa karşı uygun şekilde davranma, öfkeyle başa çıkma, bilgi alma ve verme, grup içi ve dışı uyumlu performans sergileme, farklılığı tolere etme, işbirliği yapma, arkadaşlık kurma ve sürdürebilme gibi davranışlardır sosyal beceriler. Gelişim dönemi özelliklerine göre, okulöncesi ve ilköğretim birinci kademe seviyesindeki çocuklar, aile dışında yeni bir ortama ve gruba girmeleri ve başkalarının keşfi ile birlikte, onlarla geçinme ve iyi ilişkiler kurma amacıyla sosyal becerilere ihtiyaç duyarlar.

 

Çocukların kendi yaşıtlarıyla bir arada sosyal bir grup olarak etkileşim içinde yaşamayı öğrenmeleri, onlardan bu dönemde beklediğimiz akademik gelişmeler için de çok önemli bir temeldir. Gençlerde sosyal becerilerin kazanılması ise tüm söylenenlerin yanı sıra bu dönemde karşılaşılan yeni durumlara ve değişikliklere uyum sağlamalarında, arkadaşlık ilişkileri, aile ve aile içi ilişkileri, kendine güven, korku, kaygı, sorumluluk, duygularını ifade etme, başkalarının duygularını anlama, karar verme çatışmalarla başedebilme ve çözebilme gibi durumlarda onlara yardımcı olabilecektir.

 

Toplumsal düzen, insanların sosyal becerileri sayesinde sağlanabilir. Ancak daha önemlisi birey olarak insanın ruh sağlığı onun diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmasına bağlı olduğundan sosyal beceriler bireylerin yaşamlarında büyük önem taşımaktadır.